Nyheter

Litium ett grundämne alla behöver 2015-12-25
Första upplagan av boken ”Litium det nya hälsomineralet ” är nu så gott som slutsåld. ...
Läs mer

Debattartikel om litium 2015-09-20
Ännu en brännande artikel i VLT som inte DN eller SVD ville ta in. Motiveringen den ...
Läs mer

Debattartikel i VLT 2015-08-13
SVD och DN nobbade debattartikel beroende på att den var "för smal" och i egenintresse! ...
Läs mer

Blogg

Sockerfilmen på SVT 2016-02-26
På SVT-Play kan man sedan en tid tillbaka se ”Sockerfilmen”. Den handlar om den australiensiska ...
Läs mer


 
     

Vi hjälper företag, organisationer och individer att utvecklas och må bättre.


AreBe Group utnyttjar kompetens inom TQM, beteendevetenskap och näringslära för att sälja varor och tjänster som bygger upp företag och individer. Vi gör det genom personliga möten och innovativa internetlösningar. Verksamheten bedrivs i tre separata enheter med
tydligt fokus.
 
   
 
 

Be-Sure - genomför
marknads- och kund-
undersökningar, utvär-
derar innovationer, pro-
dukter och affärsidéer,
samt designar och
genomför kliniska
studier för hälsopro-
dukter.
 

Be-Well - Hjälper entre-
prenörer och mindre
bolag till en strukturerad
och snabbare utveckling
för en låg initial kostnad.


 

Be-Pre - fokuserar på kostrådgivning, utveck-ling av "functional food" samt webbsiten Hälsobygget, där du kan diskutera kring och lära mer om kost, aktivitet, vila och probiotika.