Om AreBe Group

AreBe Group grundades i september 2006 med mål att försöka hjälpa företag, organisationer och människor att utvecklas och må bättre.

Dagens samhälle ställer ofta orimliga krav - det skall vara ständig tillväxt och förändring. Genom denna ut-
veckling har vi fått högre materiell standard, men trots vår höga lev-
nadsstandard mår många människor dåligt. Tempot är helt enkelt så högt uppdrivet att det är få som klarar av att hänga med. Man får aldrig vara nöjd. Man får ingen tid till kontemplation.

Företagens och organisationernas krav på ständiga förbättringar för att hänga med sina konkurrenter och tillfredställa kundernas ökade krav leder ofta till att de anställda mår dåligt. En del individer klarar sig bra, men sjukskrivningar och missbruk av läkemedel och andra droger ökar. Människan är ur ett evolutionspers-
pektiv fortfarande kvar på stenål-
dersnivå. Det moderna samhället öser intryck över oss vilket skapar stress. Människan är förvisso skapt för att klara av stress, men inte den konstanta stress som dagens samhälle ofta ställer oss inför.

För att må bra måste man vara i balans, en balans mellan arbete-vila-kost. AreBe hjälper dig eller ditt företag att komma i balans. Vi har ett helhetsperspektiv på tillvaron, ett helhetsperspektiv där relationer mellan människor på arbetsplatsen och kosten är två viktiga komponenter.

 

  

Vi gör det främst genom Be-Well-konceptet där vi långsiktigt hjälper företag och organisationer att få en inre balans genom friskare och mer motiverade medarbetare. Men vi gör det också genom Be-Sure, där vi genom att undersöka ”hur det verkligen är” skapar den säkerhet som behövs för att företaget ska kunna satsa rätt och därmed minska oro och stress. Vi ser kund- och marknadsundersökningar samt en objektiv utvärdering av produkter och affärsidéer som ett led i detta.

Slutligen har vi Be-Pre där vi tillför något som det finns för lite av i dagens kost, nämligen produkter som ger näring till våra tarmbak-
terier. Sådana produkter kallas prebiotika. Forskning de senaste 20 åren har entydigt visat hur viktiga vissa tarmbakterier, sk probiotika, är för vårt välbefinnande, och det finns idag en rad produkter som innehåller sådana, alltifrån youghurt till olika fruktdrycker och kostillskott. Proble-met är bara att dessa kräver näring för att kunna leva och utöva sina positiva effekter. Be-Pre utvecklar och marknadsför produkter med sådan näring.

Namnet AreBe är ju egentligen är-bli om vi översätter det från engelskan. Det indikerar en riktning och en vilja att förändras. Den förändring vi vill uppnå är balans, en balans som gör att företag, organisationer och människor utvecklas och mår bättre. Are kommer också från Are Waerland (1876-1955), en person som var föregångare när det gäller att ha en helhetssyn på människan.

Pehr-Johan Fager
September 2006

 

 
 
Nyheter

Litium ett grundämne alla behöver 2015-12-25
Första upplagan av boken ”Litium det nya hälsomineralet ” är nu så gott som slutsåld. ...
Läs mer

Debattartikel om litium 2015-09-20
Ännu en brännande artikel i VLT som inte DN eller SVD ville ta in. Motiveringen den ...
Läs mer

Debattartikel i VLT 2015-08-13
SVD och DN nobbade debattartikel beroende på att den var "för smal" och i egenintresse! ...
Läs mer

Blogg

Sockerfilmen på SVT 2016-02-26
På SVT-Play kan man sedan en tid tillbaka se ”Sockerfilmen”. Den handlar om den australiensiska ...
Läs mer