Litium det nya hälsomineralet

Av Pehr-Johan Fager, hälsodebattör och entreprenör med över 25 års erfarenhet av medcinindustrin.


Boken handlar om grundämnet litium och dess potentiella effekter på vår hälsa. Myndigheterna anser dock inte att litium är ett nödvändigt ämne för människan, utan bara ett läkemedel mot psykisk sjukdom. Modern forskning tyder dock på annat.

Litiumbrist är förmodligen ett hälsoproblem som kan maskeras i flera generationer. Det beror på ämnets förmåga att ansamlas i de organ och celler där det bäst behövs. Studier på råttor och getter som gjordes redan på 1970-talet och 1980-talet tyder på det.

Det här är den första boken som skrivits i ämnet litium som hälsomineral. Ambitionen är att ge en så tvärvetenskaplig bild som möjligt.
  Förutom förekomst av litium i vatten och livsmedel tar boken huvudsakligen upp dess biokemiska verkningsmekanismer med implikation på en rad olika sjukdomar. Det gäller bland annat hjärtkärlsjukdomar, neurodegeneretaiva sjukdomar och beteendestörningar, men också benskörhet och skydd mot aluminium och kadmiums giftiga effekter.

Det är dock en ytlig betraktelse av ett mycket komplext ämne där vetenskapliga artiklar publiceras nästan dagligen. Bokens 92 sidor är indelade i 14 kapitel med 106 vetenskapliga referenser.

Du kan också läsa boken kapitel för kapitel under vintern och våren på bloggen Naturligt litium. (Senaste kapitlet överst.)


Maila din beställning med namn och adress till epost: info@arebe.se så skickar vi bok med faktura när den är tillgänglig.


 

 
 
Nyheter

Litium ett grundämne alla behöver 2015-12-25
Första upplagan av boken ”Litium det nya hälsomineralet ” är nu så gott som slutsåld. ...
Läs mer

Debattartikel om litium 2015-09-20
Ännu en brännande artikel i VLT som inte DN eller SVD ville ta in. Motiveringen den ...
Läs mer

Debattartikel i VLT 2015-08-13
SVD och DN nobbade debattartikel beroende på att den var "för smal" och i egenintresse! ...
Läs mer

Blogg

Sockerfilmen på SVT 2016-02-26
På SVT-Play kan man sedan en tid tillbaka se ”Sockerfilmen”. Den handlar om den australiensiska ...
Läs mer