Om Are
Waerland

”Vi har inte med sjukdomar att göra utan livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna skall försvinna av sig själva."

Citatet är hämtat ur boken ”In the Cauldron of Disease” av Are Waerland som kom ut 1934. Hans grundtes om att sjukdomarna skulle försvinna om vi ändrade vår livsstil var då mycket kontroversiell och inte helt i överensstämmelse med vad skolmedicinen lärde ut. Han anklagade också skolmedicinen för att bara bota symptom och inte se på de verkliga orsakerna bakom sjukdomarna.

Den av AreBe nyutgivna svenska översättningen av boken går bl a att köpa via Adlibris. (klicka här)

Waerland studerade först vid filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet, men flyttade sedan via Sverige vidare till Edinburgh och senare till London. Där studerade han bl a filosofi, medicin, näringsfysiologi och biologi. Han studerade också en tid vid Sorbonne i Paris. Någon formell examen tog han dock aldrig.

Innan boken ”In the Cauldron of Disease” kom ut hade han ägnat dryga 30 år åt olika typer av livsföringsexperiment, förutom sina studier och författarskap. Han hade också ett stort umgänge bland dåtidens ”medicinelit”, främst i England men också i Frankrike. Waerland propagerade för en helhetssyn på människan vad gäller sjukdom och hälsa. Det är bl a denna helhetssynen vi på AreBe vill förmedla.

 
  

Mellan år 1899 och 1955 gav Are Waerland ut mer än 50 olika böcker. De berörde inte bara kost och hälsa, utan livsföring och existentiella frågor i största allmänhet. Ur hans produktion kan nämnas:

• Vägen till kroppslig och andlig
  hälsa, 1915
• Tankens makt, 1920
• In the Cauldron of Disease, och
  den svenska översättningen ”I
  sjukdomarnas häxkittel”, 1934
  resp. 1952
• Hörnsten i hälsans rike, 1937
• Död åt det vita sockret, 1938
• Världsalltets gåta, 1938
• Omvändelsen till livet, 1942
• Våra förkylningssjukdomar, 1947
• Vägen till en ny mänsklighet, 1953

Idag har det visat sig att mycket av det Waerland sagt är riktigt. Kostens betydelse för en god hälsa är det väl ingen som betvivlar, inte heller att frisk luft och motion och en miljö fri från gifter och andra föroreningar befrämjar hälsa.

Vad Are Waerland är mest känd för är dock hans insatser inom näringsläran, och då med den laktovegetariska Waerlandkosten. Där var en av huvudbeståndsdelarna kruska, en gröt bestående av krossade vetekli, krossad havre och russin. En gröt som bl a tillför mycket osmältbara kostfibrer, prebiotika. Waerland visste för över 70 år sedan, att kruska var bra för hälsan, utan att ha den mer detaljerade kunskap kring pre- och probiotika vi har idag,

Are Waerland var grundaren av Hälsofrämjandet  
 

 
 
Nyheter

Litium ett grundämne alla behöver 2015-12-25
Första upplagan av boken ”Litium det nya hälsomineralet ” är nu så gott som slutsåld. ...
Läs mer

Debattartikel om litium 2015-09-20
Ännu en brännande artikel i VLT som inte DN eller SVD ville ta in. Motiveringen den ...
Läs mer

Debattartikel i VLT 2015-08-13
SVD och DN nobbade debattartikel beroende på att den var "för smal" och i egenintresse! ...
Läs mer

Blogg

Sockerfilmen på SVT 2016-02-26
På SVT-Play kan man sedan en tid tillbaka se ”Sockerfilmen”. Den handlar om den australiensiska ...
Läs mer